Védjegyokirat

Tökipompos

VÉDJEGYOKIRAT

A Magyar Szabadalmi Hivatal M 07 04164 ügyszámú védjegybejelentés tárgyát képző megjelölést 194 474 számon lajstromozta.

A védjegybejelentés napja és az oltalmi idő kezdete:
2007. december 14.