Határozat

Töki pompos - Védjegyokirat Határozat

Ügyiratszám: M0704164/4
Lajstromszám: 194 474

A Magyar Szabadalmi Hivatal a védjegybejelentés tárgyát képző megjelölést védjegyként lajstromozza, és a lajstromozást meghirdeti a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben.

INDOKLÁS

A védjegybejelentés megfelel a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) által előírt követelményeknek.

Ezért a Magyar Szabadalmi Hivatal a Vt. 64.§-a alapján a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 2008. június 19.